Personel Daire Başkanlığı

Anasayfa

İstanbul Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı 

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü,
34452 Beyazıt/Eminönü-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00

İSKOP Personel Yönetim Sistemi

 

Misyon Vizyon

 

MİSYON – VİZYON


* İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN MİSYONU
Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturan İstanbul Üniversitesi; ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üreten ve yetkin bireyler yetiştiren öncü üniversitedir.

* İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN VİZYONU
İstanbul Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olacaktır.

* İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN TEMEL DEĞERLERİ
Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve yüceltmek
Katılımcılık
Çevre ve insana saygı
Etik değerlere mutlak uyum

 

İdari Yapı ve İletişim

 

İDARİ YAPI VE İLETİŞİM


VEKİL PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI
Yard.Doç.Dr. Tümer ULUS
e-mail:tumerulusl@istanbul.edu.tr

 

Sekreter: Arzu GİDER (Personel Daire Başkanı Sekreteri)
Tel:(0212) 440 00 42 – (0212) 440 20 40
(0212) 440 00 00/ 10040 – 11152
Fax:(0212) 440 00 35 – 10369
e-mail:personel@istanbul.edu.tr

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREV DAĞILIMIŞUBE MÜDÜRÜ: Ünal PEKDEMİR
İzin ( Senelik, mazeret, maaşsız), Yurtiçi ve Yurtdışı diğer görevlendirmeler, sözleşmeler, ders vermeler, Doçentlik Sınav işlemleri 2547 sayılı Kanuna tabi personelin rotasyon işlemleri, Etik kurul yazışmaları ve Pasaport işlemleri.
Tel: (0212) 4400000/10053
Direk Hat: (0212) 440 20 45

 

İZİN, GÖREVLENDİRMELER, SÖZLEŞMELER VE PASAPORT İŞLEMLERİ
Şef: Sevda KAYA
Tel: (0212) 4400000/ 10720
Direk Hat: (0212) 440 20 46

 

Bilgisayar İşletmeni: Gülay ŞEN
Memur: Rukiye AKDAĞ
Memur: Canan MIRIK
Memur :Yusuf ÇAKIR
Memur : Sabri ALPTEKİN
Tel: (0212) 4400000/10362

 

GÖREVLENDİRME VE DERS VERMELER İLE SÖZLEŞMELİ SANATÇI ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞLEMLERİ
Şef: Yeşim ERMEZ
Şef: Gülçin GÖNENÇER
Şef : Hüsnü MEŞELİ
Memur: Bekir GÖZÜYÜKARI
Tel:(0212) 4400000/10361

 

BÜTÇE-SATIN ALMA İŞLEMLERİ
Bilgisayar İşletmeni: Murat ÖÇGÜDER
Tel: (0212) 4400000/10709

 

ŞUBE MÜDÜRÜ : Mustafa BEYAZATLI
Tel : (0212) 440 00 00 /10052
Direk Hat: (0212) 440 20 47

 

DOÇENTLİK SINAV İŞLEMLERİ, 2547 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELİN ROTASYON İŞLEMLERİ VE ETİK KURUL YAZIŞMALARI
Şef: Sevda UĞURLU
Tel : (0212) 4400000/10842
Direk Hat: (0212) 440 20 48
Memur : Gülşah BENGİ
Memur : Zübeyde ŞAHİN
Memur : Necip EBREK
Tel:(0212) 4400000/10343

 

KAYIT
Memur: Vehip ÖZÜ (Giden kayıt)
Tel: (0212) 4400000/10353
Memur: Nuran GÜLSEVİL (Gelen kayıt)
Tel: (0212) 4400000/10352
Memur: Coşkun AYKUTALP
Memur: Rıza IŞIKLAR
Memur : Atakan GÜNEŞ
Tel:(0212) 4400000/10352

 

ŞUBE MÜDÜRÜ: Bilgin HAFIZMEHMETOĞLU
Tel: (0212) 4400000/10051
Direk Hat: (0212) 440 20 42
Emeklilik, Nakil, Sicil raporları Sağlık Karnesi, Üniversite Kimlik Kartı , Mal beyannamesi ve İşçiler ile ilgili işlemler,gelen-giden evrak kayıt

 

SİCİL, EMEKLİLİK, NAKİL, SAĞLIK KARNESİ VE DİĞER İŞLEMLER
Şef: Zehra GÜNAY
Tel:(0212)4400000/10111
Memur: Faruk ERDOĞAN
Direk Hat: (0212) 440 20 43
Bilgisayar İşletmeni : Aysun AK
Memur: Fatih ÖZELÇİ
Memur : Tuğçe TUNA
Memur : Vedat TEPE
Tel:(0212) 4400000/10370-10371-10372

 

İŞÇİLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Şef: Coşkun KIRCA
Tel:(0212) 4400000/10737

 

İŞÇİ –MAAŞ
Kazım Ülger : (0212)440 00 00 – 10087
Mustafa Aydın YILDIRIM : 10086
Hakkı HABİBOĞLU :10514
Pınar DİNÇER : 10517

 

ŞUBE MÜDÜRÜ: Recep SARI
657 sayılı Kanuna tabi personelin atama, nakil , terfi, intibak, kadro işlemleri ve yazışmaları, Hizmet içi Eğitim, Görevde Yükselme, Unvan değişikliği işlemleri eğitimi ve sınavları, rotasyon işlemleri
Tel:(0212) 4400000/10044
Direk Hat: (0212) 440 20 44

 

KADRO İŞLEMLERİ
Şef: Selma YILDIZ
Tel:(0212) 4400000/10710
Bilgisayar İşlemleri: Hatice ATMACA
Memur: Muzaffer BAŞ
Memur : Ayşe DAŞCIGERİŞ
Tel:(0212) 4400000/10351

 

ATAMA, NAKİL, İNTİBAK VE DİĞER İŞLEMLER
Şef: Hatun TAŞDEMİR
Tel: (0212) 4400000/10711
Şef: Dilek KALYONCU
Tel: (0212) 4400000/10350

 

Bilgisayar İşletmeni: Hesna ESEN
İşçi: Ebru ATİK

 

Memur : Havva TÜRK
Memur: Muzaffer KAYA
Memur: Ahmet IŞIK
Tel: (0212) 4400000/10341

 

ŞUBE MÜDÜRÜ: Muazzez PEKOL
2547 sayılı Kanuna tabi personelin Kadro işlemleri (ve yazışmaları), Rektör Seçimleri, Dekan, Senatör, Müdür, Bölüm, Anabilim Dalı ve Bilim Dalı Başkanlığı atamaları, Birim kurulması-kapatılması ve isim değişikliği yazışmaları, İlan Çalışmaları, Kadro ile ilgili istatistiki bilgiler,
Tel: (0212) 4400000/10104

 

KADRO İŞLEMLERİ
Memur: Funda ATICI
Tel:(0212) 4400000/-10740
Memur : Rabia GÜNEY
Memur : Aykut ARSLAN
T Memur: Murat ASLAN
Tel:(0212) 4400000/-10496

 

ATAMA, NAKİL, TERFİ İŞLEMLERİ
Şef: Kemal KAHRAMAN
Tel: (0212) 440 20 41/ 440 00 00 -10103
Bilgisayar İşletmeni: Yusuf ÖZMUTLU
Memur : Şaziye TANTUR
Memur : Gamze ÇELİK
Tel: (0212) 4400000/10349

 

ŞUBE MÜDÜRÜ: Oya FİRİDİN
Disiplin ve Ceza Soruşturmaları, İncelemeler, İdari Davalara İlişkin İşlemler, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında ki İşlemler, YÖK ve Mahkemelerin Bilirkişi İstekleri,  Maaş Hacizleri.
Tel:(0212) 4400000/10739 Direk Hat: (0212) 440 20 49

 

Şef         : Emel KIRTILLI TURGAY
Tel          : (0212) 4400000/10368

 

CEZA SORUŞTURMALARI / İNCELEMELER

Memur   : Nursel YILDIZ
Memur   : Ali SEZGİN
Tel:(0212) 4400000/10359- 10150

 

DİSİPLİN SORUŞTURMALARI / BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI

Memur   : Evrim YÜCE
Memur   : Fatma ELİFOĞLU
Tel          : (0212) 4400000/10145

 

İDARİ DAVALAR / BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRMELERİ / HACİZLER
Memur   : Yunus Emre DOĞAN
Tel          : (0212) 4400000/10145


ARŞİV
Memur: Orhan ŞAHİN ( Arşiv Sorumlusu)
Tel: (0212) 4400000/10397

 

Bilgisayar İşletmeni: Vedat KARAGÖZ
Tel: (0212) 4400000/10497

 

Bilgisayar İşletmeni: Ali AYGÜN
Memur: Ali GÜNER
Bilgisayar İşletmeni : Aydın UYAR
Memur : Mehmet Değirmenci
Tel: (0212) 4400000/10507

YARDIMCI PERSONEL
Bahtiyar ÜNAL (Çayocağı )
Tel:(0212) 4400000/10393
Cengiz KARA (Fotokopi)
Derviş AKDAŞ
Tel:(0212) 4400000/10181