Yerleşim

İstanbul Üniversitesi Yerleşkeleri

Beyazıt-Merkez-Vezneciler-Vefa-Süleymaniye, Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Cerrahpaşa, Şişli,Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece olmak üzere 11 farklı yerleşkede faaliyetlerine devam eden İstanbul Üniversitesi’nin sembolü Beyazıt’taki tarihi yerleşkedir.

Beyazıt-Merkez Yerleşke

Beyazıt-Merkez yerleşkede Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yer almaktadır.

İstanbul’un tarihi yarımadasında, hem şehrin koşturmacasının tam ortasında hem de büyük birbahçenin içerisinde yer alan yerleşke; içindeki tarihi ve estetik değer taşıyan mimari yapılarla da büyük bir öneme sahiptir.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt’taki ana yerleşkesi daha önce Harbiye Nezareti olarak kullanılmaktaydı. 12 Eylül 1923 tarihinde bu bina İstanbul Üniversitesine verilmiştir.

Üç katlı olarakinşa edilen ANA bina, birden çok üslubun bir arada kullanıldığı eklektik bir üslupta yapılmıştır. Mermer sütunlar, taş işlemeciliği ve özellikle MaviSalon’un duvar ve tavanlarındaki süslemeler, binanın dikkat çekici özelliklerindendir. Bugün büyük bir kısmı İstanbul Üniversitesi’nin idari yönetim merkezi olarak kullanılan bina, aynı zamanda gerçekleştirilen bilimsel toplantı, sergi ve konserlerle üniversitenin en önemli kültür ve sanat merkezikonumunda.

Ana yerleşkenin en ünlü bölümü ise1971-84 yılları arasında kağıt 500 Türk Lirası üzerine resmi de basılan anakapı.

Bugünkü kapının olduğu yerde dahaönceleri bugünkünden çok farklı başka bir kapı bulunuyordu. 1827 yılında yapılan bu ilk kapı, bugün halen kullanılan Bab-ı Ali’nin Soğukçeşme-Alay Köşkütarafında bulunun muazzam kapısı ile benzerlik gösterir. Bâb-ı Âli Kapısı Osmanlıda devletin gücünü temsil ederken, Serasker Kapısı ise askeri gücütemsil eder.

Bugünkü kapının inşasına ise1864 yılında başlanır. Beyazıt Meydanı’nda 1869 yılında başlayan genişletme çalışmalarında, yeni Seraskerlik Kapısı ve kapının her iki tarafında yer alanköşkler, meydana egemen ana öge olarak kullanılır.

Bu anıtsal kapı, Türkiye’de sadece İstanbulÜniversitesi’nin değil, aynı zamanda “üniversite kavramının” da sembolü.Üniversiteye girmek demek, hayallerde biraz da bu kapıdan içeri girmek demektiraslında.

Anayerleşke içindeki tarihi bir diğer mimari yapı da İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yangın Kulesi’dir. Aslında bugün var olan kuleden önce, farklı dönemlerde ikikule daha inşa edilmişti. İstanbul’daki yangınları hızla tespit etmek vemüdahalede bulunmak için yapılan kulelerin ilki 1749 yılında, ikincisi ise 1826yılında ahşap olarak yapılmıştı. Bugün gördüğümüz üçüncü kule, Sultan 2.Mahmut’un emriyle yaptırılır. Yukarıdan aşağıya doğru sancak katı, sepet katı,işaret katı ve nöbet katı olmak üzere toplam 4 kattan oluşur. Kulenin Beyazıt meydanına bakan bölümünde Sultan 2. Mahmud tuğralı kitabe bulunur.

İstanbul silüetinin en önemli ögelerinden biri olan Beyazıt Yangın Kulesi, İstanbul’un birçok yerinden de görülüyor. Bu sebeple, Yangın Kulesi bir dönem hava durumunun habercisi olarak da kullanılır. İstanbullulara sarı ışık sis, kırmızıışık kar, yeşil ışık yağmur, mavi ışıksa havanın açık olacağını gösteriyor.

Yerleşkenin simgelerinden biri de, İstanbul Üniversitesi tarihinde önemli bir yere sahipolan Atatürk’ün ana yerleşkenin bahçesine gençler tarafından konulmuşheykelidir. Atatürk ve Gençlik Anıtı’nın hikâyesi öğrencilerin dayanışmasının en güzel örneklerinden birini de ortaya koyuyor.

 

YERLEŞKELER

Beyazıt YerleşkesiBeyazıt ve Süleymaniye Yerleşkesi Yerleşim Planını Görmek için TIKLAYINIZ.
Laleli YerleşkesiLaleli Yerleşkesi
Avcılar YerleşkesiAvcılar Yerleşkesi Yerleşim Planını Görmek için TIKLAYINIZ.
İstanbul Tıp FakültesiÇapa Yerleşkesi Yerleşim Planını Görmek için TIKLAYINIZ.
Cerrahpaşa Tıp FakültesiCerrahpaşa Yerleşkesi Yerleşim Haritası TIKLAYINIZ.
Orman FakültesiBahçeköy Yerleşkesi Yerleşim Planını Görmek için TIKLAYINIZ.
Devlet KonservatuvarıKadıköy Yerleşkesi Yerleşim Haritası TIKLAYINIZ.
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Şişli Yerleşkesi Yerleşim
Bakırköy Yerleşkesi
Horhor YerleşkesiHorhor Yerleşkesi
Tepecik YerleşkesiBüyükçekmece Tepecik Yerleşkesi

  • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Seramik Cam ve Çinicilik Bölümü

11/08/2011
133127 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: +90 (212) 440 00 00
E-Mail: iubilgi@istanbul.edu.tr