İÜ Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 7/24 Sağlık Hizmeti

(Yazan: Araş. Gör. Dr. Özgür Uğraş Akgün, “İÜ Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 7/24 Sağlık Hizmeti”, İstanbul Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 8, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yıl: 2012, s: 38-45)

Türkiye’nin bakanlık onaylı ilk resmî üniversite hayvan hastanesi olan İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi,  7 gün 24 saat hizmet veriyor. Hastanede, pet hayvanları ve çiftlik hayvanlarının yanı sıra çeşitli sebepler neticesinde doğada yaralanmış vahşi hayvanların tedavisi de gerçekleştiriliyor.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1972 yılından bu yana klinikler servisinde vermiş olduğu poliklinik hizmetlerini, 2008 yılı itibarıyla Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde vermeye devam ediyor. Bu hastane sadece İstanbul’dan değil ülkemizin diğer illerinden getirilen hayvanlara da güçlü akademik kadrosuyla hizmet vererek hayat kurtarıyor. Pet hayvanları, çiftlik hayvanları ve doğal hayatlarını sürdürürken yaralanan vahşi hayvanlar için çalışıyor. Sorularımızı yanıtlayan Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Kırşan, hastanenin hizmetlerini anlattı.

Hayvan Hastanesi ne zaman kuruldu?

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinikleri, 2008 yılında bir Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne dönüştürüldü. Tam teşekküllü hastanemiz bayram tatilleri de dahil olmak üzere 24 saat hizmet veriyor. Hastanemiz, iç hastalıkları, doğum ve jinekoloji, cerrahi, dölerme ve suni tohumlama ve acil klinik birimlerinden oluşuyor. Bunlara ilave olarak gelişmiş teknolojiyle donatılmış merkez laboratuvarı, eczane ve radyodiagnostik üniteleri bulunuyor. Ayrıca hastane hizmetleri verilirken patoloji, biyokimya, fizyoloji, mikrobiyoloji, parazitoloji, viroloji, farmakoloji gibi ana bilim dallarından da destek alınıyor. Hastanemizde normal mesai saatleri içerisinde muayene, laboratuvar incelemeleri, görüntüleme, fizik tedavi, gastroenteroloji ve endoskopi, kardiyopulmonoloji, nefroloji, nöroloji, dermatoloji başta olmak üzere koruyucu hekimlik alanlarını da kapsayan tüm dahili vakalara; dişi hayvanlarda doğum, üreme ve meme hastalıkları, hayvanlarda oftalmoloji dahil olmak üzere tüm yumuşak doku, ortopedi ve nöroşirurji, ağız ve diş vakalarına yönelik tedavi ve ameliyat hizmetleri, konularında deneyimli öğretim üyesi ve elemanları tarafından veriliyor. Mesai saatinden sonra, hafta sonları ve resmî tatil günlerinde acil klinik birimi devreye giriyor.

Hastaneye getirilen hayvanlar için sırasıyla hangi işlemler yapılıyor?

Sahipleri tarafından getirilen hastalarımız ilk olarak kayıt işlemleri için Hasta Kabul Ünitesi’ne gelir. Kayıt işlemleri yapılır ve Hasta Kayıt Kartı oluşturulur. Bu kart, hasta sahibinin bir sonraki gelişinde hızlı bir şekilde gerekli bilgilere ulaşılmasını sağlar. Kayıt işleminin ardından hastamız muayene olacağı kliniğe yönlendirilir. Klinikte muayene ve gerekiyorsa tetkik işlemleri yapılır. Bu esnada gerekli olan ilaç, tıbbi malzeme vs. gibi ihtiyaçlar, hastanemizin eczanesinden temin edilerek gerekli tedavi yöntemlerinin uygulanmasına başlanır.

Hastanede hangi tür hayvanlar için hizmet veriliyor?

Hastanemiz, pet hayvanları ve çiftlik hayvanları olmak üzere iki alanda hizmet veriyor. Pet hayvanlarının içerisine kedi, köpek, kanatlı hayvanlar ve egzotik hayvanlar  dahildir. Çiftlik hayvanları grubunda ise sığır, at, koyun, keçi gibi hayvanlar yer almaktadır. Özel çiftliklere danışmanlık hizmetleri de vermekteyiz.

Vahşi hayvanlara da hizmet sunuluyor mu?

Fakültemiz, çevre ve doğal hayatı koruma birimleri ve çevre orman müdürlükleri gibi çeşitli devlet kurumlarıyla anlaşmalı olarak hizmet vermektedir. Bu kurumlar aracılığıyla getirilen hayvanlar da yine hastanemizde rehabilite edilmektedir. Hastalık durumları söz konusuysa onların tedavileri yapılmaktadır. Son dönemde özellikle atmaca, akbaba gibi kanatlı hayvanlar bize sıklıkla getiriliyor. Tedavileri bittikten sonra bu hayvanlar doğal hayatlarına geri bırakılıyorlar. Dışarıda bulunan hasta ve sahipsiz hayvanlara da elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz.

Hastanemiz aynı zamanda İstanbul’da hizmet veren Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Orman Bölge Müdürlüğü, Sivil Savunma gibi resmî kurumlarla da anlaşmalıdır. Bu kurumlarda bakılan arama-kurtarma köpeklerinin aşı işlemleri, hastalandıklarında ise tedavileri hastanemizde gerçekleştirilmektedir. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Türkiye’de görülüp tedavisi yapılan hayvan hastalıkları sayısı ve gelen vakaların sıklığı açısından en yoğun hastaneler arasında yer almaktadır.

Hastanenizin Türkiye’de faaliyet gösteren diğer hastaneler arasındaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, bakanlıktan resmî izinleri alınarak kurulmuş ilk üniversite hayvan hastanesidir. 7 gün 24 saat düzenli ve kaliteli bir şekilde hizmet vermektedir. Özellikle İstanbul gibi kalabalık bir şehirde pet hayvanı bakımının çok fazla olması sebebiyle bize gelen vakalar  oldukça fazladır. Özel kliniklerde çözülemeyen sağlık sorunu olan hayvanlar hastanemize gönderilmektedir.

Hastane personeli kimlerden oluşuyor?

Hastanemizde profesör, doçent, yardımcı doçent ve doktor asistanlar görev almaktadır. Bunun dışında sağlık teknisyenleri, memurlar, diğer yardımcı elemanlar da çalışmalara destek vermektedirler. Ayrıca fakültemizde teorik eğitimlerini alan öğrencilerimiz, hastanemizde bilgilerini pratiğe geçirme ve klinik eğitimlerini gerçekleştirme fırsatı da bulmaktadırlar. Bununla birlikte intörn öğrenciler mesai saatleri dışında acil klinikte sorumlu hekimin gözetiminde nöbet tutarak klinik pratik imkânı bulabilmektedirler.

Yurt dışından hastanenize müracaatlar oluyor mu?

Konularında uzmanlaşmış bir ekibin özverili çalışmaları sayesinde hastanemiz yurt dışından da talep görmektedir. Özellikle son zamanlarda böbrek transplantasyonuna yönelik olarak yurt dışından hasta sahiplerince müracaatlar olmaktadır.

Günde Yaklaşik 100 Başvuru yapılıyor

İÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kürşat Özer, radyoloji başvurularıyla birlikte günde yaklaşık 100 hastaya hizmet verdiklerini dile getirdi.

Cerrahi Ana Bilim Dalı Kliniği olarak hastane bünyesinde yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cerrahi Ana Bilim Dalı içerisinde, aslında 4 ayrı kategoride işler yapıyoruz. Radyoloji bölümünde hastaların röntgen çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca anestezi ve reanimasyon birimiyle ortak yumuşak doku ve ortopedi ameliyatları yapıyoruz. Bunların dışında fizik tedavi ünitemizde hayvanlar için fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veriyoruz. Çeşitli sebeplerle yaralanmış vahşi hayvanların teşhis, tedavi, barındırma gibi işlemleri de ana bilim çatısı altında gerçekleştirilmektedir. Çoğunlukla şahin, kartal, akbaba gibi kanatlılar ve ceylan, geyik, tilki gibi yaban hayatından getirilen hayvanlar hastanemiz bünyesinde tedavi edilebilmektedir.

Ameliyatların yoğunluğuyla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Dönemsel olarak değişmekle birlikte ana bilim dalımıza günde yaklaşık 70 müracaat yapılıyor. Bunun içerisine radyoloji başvurularını da eklersek günlük 100 civarında başvuru oluyor. Burası, İstanbul’da faaliyet gösteren en gelişmiş hayvan hastanesi. Dolayısıyla en gelişmiş operasyonlar burada yapılabilmektedir. Bunların yaklaşık % 60’ı ortopedik vakalardır. Dünyada bile sayılı konulardan birisi olan kedilerde böbrek naklini de yapmaya başladık. Böbrek nakli operasyonu sadece kedilerde yapılabilmektedir. Böbrek nakli operasyonu dünyada ABD, Japonya, Avustralya ve Türkiye’de yapılmaktadır. Ülkemizde şu anda bu cerrahi müdaheleyi gerçekleştirebilen sadece İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’dir.

Hastanedeki uygulamalarda edinilen bilgiler bilimsel yayınlara dönüşüyor mu?

Gelen olguların değerlendirilmesi, yeni tekniklerin kullanılması veya analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ile araştırmalara katkı sağlanıyor. Hastanemizin bizlere sağladığı inceleme ve uygulama imkânları sayesinde, ana bilim dalımızın belki de en fazla uluslararası yayın yapan bölüm olduğunu söyleyebilirim.

21/05/2012
8361 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: +90 (212) 440 00 00
E-Mail: iubilgi@istanbul.edu.tr