İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2010 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu  ilan 13  Şubat 2012  Pazartesi  günü   Hürriyet gazetesinde yayınlanmıştır.

DUYURULUR

İLANIN TAM METNİ
BAŞVURU FORMU
DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İlana Başvuru Tarihi:  13/02/2012
Son Başvuru Tarihi   :  27/02/2012 (Mesai bitimine kadar)

13/02/2012
13747 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: +90 (212) 440 00 00
E-Mail: iubilgi@istanbul.edu.tr