İÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yeni Binalarının Projeleri Tamamlandı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, üniversite binalarının hem gelecek kuşaklara modern ve ihtiyaca cevap verecek şekilde teslim edilmesi hem de beklenen Marmara depreminden etkilenmemesi amacıyla yeniden yapılanma süreci içinde yeniden yapılmasına karar verilen Sosyal Bilimler MYO binalarının proje çalışmaları bitirildi.

Yeni binaların tasarımları ile ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet “11 farklı yerleşkede eğitim veren üniversitemize ait binaların çağın gerekleri doğrultusunda yenilenmesi, verdiğimiz eğitimin ve gerçekleştirdiğimiz bilimsel çalışmaların kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahip. Olası bir İstanbul depremi ihtimali de bu yenileme çalışmalarını zorunlu hale getiriyor. Dünya mirasına sahip çıkan, Geleceği Tasarlayan üniversite sloganıyla yola çıktık. Öncelikle tapusu resmi olarak üniversitemize ait olmayan binalarımızın ve arazilerimizin tapu tescil işlemlerini yapmaya başladık ve bu süreçte büyük yol kat ettik. Gönül rahatlığı içinde birçok önemli yer için artık -tapularımızın sahibiyiz- diyebiliyoruz. İkinci olarak binalarımızı yenilemek, gerektiği hallerde ise yeniden inşa etmek için çalışmalar gerçekleştirdik. İÜ Kongre Kültür Merkezi, İÜ Teknokent, İÜ Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Eğitim ve Spor Tesisleri başta olmak üzere sıfırdan inşa ettiğimiz birçok binanın tamamlandığını veya tamamlanma aşamasına yaklaştığını görmekten büyük gurur duyuyorum.”

579 ada 1 parselde bulunan Sosyal Bilimler MYO A, B, C blokları ile Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) yapılarının, kültür varlığı niteliği taşımamaları nedeniyle İstanbul Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yıkımına karar verildi.

9571 m2 toplam alanı bulunan yeni yapılacak binalarda 250, 150 ve 60 kişilik 3 adet konferans salonu, 150 kişilik amfi, 14 derslik, kütüphane, 7 mesleki uygulama alanı, 4 bilgisayar laboratuvarı, öğrenci işleri birimi, 7 büro, kantin ve arşiv yer alacak.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

06/12/2012
4697 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: +90 (212) 440 00 00
E-Mail: iubilgi@istanbul.edu.tr