İstanbul Üniversitesi Yeni Kongre Kültür Merkezi

İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nin açılışı 17 Ekim 2012 tarihinde Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet tarafından yapıldı. MSB Binaları ve Devlet Arşivlerinin İstanbul Üniversitesi’ne tahsisi yapılan yerde inşa edilen Merkez de bilim, kültür ve sanat çalışmaları yapılmaya başladı.

İstanbul Üniversitesi’ne 10 yıl önce şartlı olarak tahsis edilen bu alan, Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet’in göreve geldiği 2009 yılında hiç bir proje yapılmadığı için İstanbul Üniversitesi’nden geri alınmak üzereydi. Rektör Prof. Dr. Söylet tarafından acil yapılandırma planı çerçevesinde hemen bu alanlar için restorasyon ve yeniden inşa projeleri hazırlandı. Bu çalışmalar neticesinde İstanbul Üniversitesi en üst teknolojik olanaklara sahip bir kongre ve kültür merkezine kavuştu.

Kongre ve Kültür Merkezi 579 ada 1 parselde bulunan MSB Yurt Binası yıkılarak yerine inşa edildi. Merkezde 430 kişilik bir adet konferans salonu, 2 adet 50 kişilik seminer salonu ve 2 adet istenildiğinde 50’şer kişilik olarak da kullanılabilecek 100’er kişilik seminer salonu bulunuyor.

Prof. Dr. Oğuz Çetinkale’nin danışmanlığında yapı işleri ve teknik daire başkanı Dr. Cemil Akçay’ın koordinasyonunda yapılan projenin mimarı ise yapı işleri ve teknik daire başkanlığı mimarı Ayşen Şolt.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet yeniden yapılandırma projeleriyle ilgili olarak “Yerleşkelerimizdeki bütün yapıların çağdaş, hayatı kolaylaştıran, çevreyle dost ve teknolojik binalar hâline getirilmesi bir gerekliliktir. Bu düşünceden hareketle bilimsel araştırmalarımızı yaptığımız, eğitim ve hizmet verdiğimiz binaları depreme dayanıklı hâle getirmek, altyapı olanaklarını güçlendirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlemek ve güzelleştirmek için yoğun bir çalışma programı yürüttük. Artık ihtiyaçları karşılayamaz hâle gelmiş ve güvenlik açısından risk oluşturabilecek bazı binalarımızı yıkıp çağdaş projeler hazırlayarak yeniden inşa etmeye başladık. Birçok binamızın projesi ise hazır durumda.” dedi.

“İstanbul Üniversitesi Fiziksel Yenilenme Eylem Planı Çalışmaları”

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, üniversite binalarının hem gelecek kuşaklara modern ve ihtiyaca cevap verecek şekilde teslim edilmesi hem de beklenen Marmara depreminden etkilenmemesi amacıyla yeniden yapılanma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda yapılacak işler için ilk önce geniş bir dokümantasyon ve arşiv çalışması gerçekleştirilmiştir.

UNESCO miras listesinde bulunan tarihi yarımada içerisinde yer alan eserlerimize sahip çıkmak üniversite için kutsal bir görev ve sorumluktur. “Tarihimize sahip çıkıyoruz” sloganıyla başlayan çalışmalar artık “Dünya mirasını koruyarak geleceği tasarlamak” sloganıyla aktif bir şekilde hızlanarak devam etmektedir.

Üniversitenin bütün yapılarının modern, çağdaş ve teknolojik binalar haline gelmesi bir gerekliliktir. Öğrencilerin daha kaliteli ve konforlu şartlarda eğitim görebilmesi öncelikli hedeftir. Merkez Yerleşkenin kapasitesi göz önünde bulundurularak ve tarihi bir çevrede yapılacak bu çalışmaların yürütülmesinin zorlukları ile birlikte, yenileme çalışmalarının bir plan çerçevesinde ve belli bir zaman periyodunda yapılması gerekmektedir.

İstanbul Üniversitesinin 5 ana yerleşkesi gözden geçirilerek ihtiyaçlar doğtultusunda iş planı yapılmıştır. Her yerleşkede İstanbul’un bir tarih parçasının bulunduğu gerçeğinden hareket edilerek hem tarihi canlandırmak hem de modern ve yeni teknolojilerle donatılmış sağlam yapılanma hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra öğrenci odaklı olduğu kadar  engelli mensuplar ve öğrenciler içinde ayrıntılar göz önünde tutulmuştur.

 


Proje gerçekleştirilmeden önce MSB Yurdunun 2009 yılındaki hali.


2009 yılında alt yapı, tapu ve diğer çalışmaların başladığı Projenin temeli atıldı.


Kongre Kültür Merkezi’nin konferans salonu 

İstanbul Üniversitesi 2009-2012 Kitabında İÜ Kongre Kültür Merkezi

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

20/11/2012
21514 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: +90 (212) 440 00 00
E-Mail: iubilgi@istanbul.edu.tr